MIXADE ZONEN – NÄR DU BEHÖVER EN REDAKTÖR PROJEKTLEDARE 

KOMMUNIKATÖR PR-KONSULT

MEDIEUTBILDARE PRESSANSVARIG 

OMVÄRLDSBEVAKARE RESEARCHER

CONTENT MANAGER SKRIBENT 

KRISHANTERARE ELLER EN DIGITAL LIVBOJ I VÄRLDSRYMDEN.

 

MIXADE ZONEN FOKUSERAR  

SPORT- OCH UPPLEVELSEINDUSTRIN

MEN ÄR VERKSAMMA INOM ALLA BRANSCHER. VI SKAPAR INNEHÅLL, UTBILDAR OCH KAN BYGGA ALLT FRÅN ENKLA HEMSIDOR TILL VARAKTIGA VARUMÄRKEN.

 

 

MIXADE ZONEN DRIVS AV 

NICLAS GREEN, MED ÖVER 20 ÅRS ERFARENHET SOM JOURNALIST. 

(KLICKA HÄR FÖR CV) 

REFERENSKUNDER: HiQ SPOON DHL SOK KÄRNHUSET CI TT ÅGRENHUSET

RING/ BESÖKMEJLA 

PS. VI SLÄPPER MUSIK OCH BÖCKER IBLAND OCKSÅ.

 

Sajten sattes ihop av Mixade Zonen - när man vill ha en enkel och användarvänlig hemsida. På fritiden ger vi gärna ut nördiga sport- och musikböcker också. Mer om det här.