top of page

PR-DOKTOR

Varför når vi inte ut med våra pressmeddelanden längre?

Varför skriver inte media om oss?

Vi har fastnat i gamla vanor och årshjul. Hur bryter vi mönstret?

Hur blir vi en attraktivare arbetsgivare, samarbetspartner och thoughtleader?

 

Att låta någon syna ert PR-arbete utifrån ger alltid nya insikter och – förhoppningsvis – aha-upplevelser.

Vi går tillsammans igenom er PR-strategi (om det finns en) och kollar på budskap, målgrupper och kanalval. Vi lyfter blicken, ifrågasätter och utmanar.  

 

Vi avslutar sedan med en workshop (via Zoom/Teams) med era nyckelmedarbetare där vi gemensamt kommer fram till konkreta idéer som för er PR-arbete framåt. 

bottom of page