Naturligtvis har även småföretag utan anställda ett samhällsansvar. Vi donerar därför (blygsamma) summor 

till dessa ideella, religiöst- och partipolitiskt obundna organisationer. Hjälp dem gärna hjälpa, du med!


Tilia

En ideell organisation för ungas psykiska hälsa.


Föreningen Storasyster

En ideell förening som främjar nollvision mot sexuella övergrepp i samhället.


Rise

Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen.

Män

En ideell organisation som arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. 


Bellis

En ideell ungdomsjour som jobbar för jämställdhet och vill skapa trygga platser för ungdomar.

34714-3da7ec07b0a04b4289120dbbbeed7549_1

Sajten sattes ihop av Mixade Zonen - när man vill ha en enkel och användarvänlig hemsida.